top of page
Polityka prywatności (cookies)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z Serwisu Baras.pl czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej

prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies,

które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Administratorem danych osobowych jest PHU BARAS z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 22a, NIP 7752165405,

REGON 472296236.

Dane kontaktowe Administratora:

kbaras@o2.pl

Przetwarzanie danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa

(zwłaszcza z RODO).

Dane przetwarzane są w celu:

• odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego,

• podjęcia na Twój wniosek określonych działań przed zawarciem umowy,

• wysyłanie newslettera oparte na Twojej zgodzie,

• świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa

szkoleń.

Masz prawo do:

• ich sprostowania,

• żądania usunięcia,

• żądania ograniczenia przetwarzania,

• przeniesienia danych do innego Administratora danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to:kbaras@o2.pl

Pliki cookies

Serwis PHU Baras nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies

najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp

jest operator Serwisu Baras.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze

stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie

Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent

cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki

cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację

interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru

czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do

ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie

dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w

każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronach internetowych Serwisu PHU Baras.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez

współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Logi

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i

czas przesłania zapytania do serwera, informacje oo przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta

Użytkownik.

Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi

Użytkownikami i nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy

służący do administrowania Stroną, zaś ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do

administrowania serwerem.

Zmiany w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w

przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności, czy też zmiany naszej oferty lub sposobu przetwarzania

danych osobowych.

W związku z powyższy, o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki będziemy informować stosownym komunikatem na stronie.

bottom of page