top of page

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z Serwisu Baras.pl czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej

prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies,

które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Administratorem danych osobowych jest PHU BARAS z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 22a, NIP 7752165405,

REGON 472296236.

Dane kontaktowe Administratora:

kbaras@o2.pl

Przetwarzanie danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa

(zwłaszcza z RODO).

Dane przetwarzane są w celu:

• odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego,

• podjęcia na Twój wniosek określonych działań przed zawarciem umowy,

• wysyłanie newslettera oparte na Twojej zgodzie,

• świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa

szkoleń.

Masz prawo do:

• ich sprostowania,

• żądania usunięcia,

• żądania ograniczenia przetwarzania,

• przeniesienia danych do innego Administratora danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to:kbaras@o2.pl

Pliki cookies

Serwis PHU Baras nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies

najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp

jest operator Serwisu Baras.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze

stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie

Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent

cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki

cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację

interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru

czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do

ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie

dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w

każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronach internetowych Serwisu PHU Baras.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez

współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Logi

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i

czas przesłania zapytania do serwera, informacje oo przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta

Użytkownik.

Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi

Użytkownikami i nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy

służący do administrowania Stroną, zaś ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do

administrowania serwerem.

Zmiany w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w

przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności, czy też zmiany naszej oferty lub sposobu przetwarzania

danych osobowych.

W związku z powyższy, o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki będziemy informować stosownym komunikatem na stronie.

Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "BARAS Krzysztof Baras" , która prowadzi działalność za pośrednictwem
  sklepu www.baras.pl

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 5. Właściciel PHU „Baras” Krzysztof Baras zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na www.baras.pl.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

 • dostęp do sieci Internet

 • adres poczty email

 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

II. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

 3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 4. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.

 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 • wybór formy dostawy i płatności

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

 • zatwierdzenie zamówienia

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie 

 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

 • sposób płatności

 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez sklep konto bankowe

 • systemem płatności PayPal,

 • za pobraniem 

 1. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.
  Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

 • Za pośrednictwem przewoźników zewnętrznych (wtedy konieczna jest opłata całego zamówienia).

 • Dostawa transportem Sprzedawcy

 • Odbiór własny na terenie firmy Sprzedawcy

 • Przedmioty kwalifikujące się do wysyłki kurierem są wysyłane za pośrednictwem kuriera InPost.

 1. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

 4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 5. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 6. Zamawiając traktor z dostawą kupujący jest zobowiązany wpłacić zadatek w wysokości min. 600zł.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres uzgodniony ze sprzedawcą. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku urządzeń używanych.

 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres uzgodniony ze sprzedawcą.

 4. Bezpośrednie koszty dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.

 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość email na adres kbaras@o2.pl

 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 1. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 2. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub w przypadku gdy produktu nie da się naprawić wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny.

 4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

IX. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem (https://www.baras.pl/regulamin)

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

PRZY ZWROTACH OBOWIĄZKIEM JEST OKAZANIE SPRZEDAWCY ORYGINAŁU DOKUMENTU ZAKUPU

URZĄDZENIA UŻYWANE

KUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE URZĄDZENIA UŻYWANE KUPUJĄCY AKCEPTUJE PONIŻSZY REGULAMIN:

REGULAMIN

 • Wszystkie zamieszczone na aukcji zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd i stan techniczny przedmiotów i znajdują się one w naszym magazynie.

 • Każda maszyna wystawiona na aukcję jest po kompleksowej obsłudze technicznej w naszym autoryzowanym serwisie (BRIGS&STRATON), aby była wolna od wad.

 • Oferowane maszyny używane, mogą nosić ślady normalnej eksploatacji.

 • Nie wysyłamy za pobraniem, bez wcześniejszej wpłaty zadatku na konto.

 • Zawsze jest możliwość pomocy z naszej strony i zasięgnięcia informacji.

 • Gwarantujemy bardzo dobrze zapakowany towar, tak aby dotarł do klienta w stanie jak na zdjęciach.

GWARANCJA

 • Zakupione maszyny używane obejmuje GWARANCJA umowna, 14 dni od momentu odbioru. Klient ma prawo żądać od sprzedawcy lub jego reprezentanta naprawy lub wymiany uszkodzonych części lub też w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa, wymiany całego urządzenia.

 • W przypadku pojawienia się awarii, kupujący dostarcza wadliwy towar do naprawy gwarancyjnej na własny koszt.

 • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wymaganych środków ostrożności nie będą objęte gwarancją.

 • Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar dyskwalifikuje udzieloną gwarancję umowną.

 • Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu 3 dni od daty ich odbioru. Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia zwrotu nie zostaną uwzględnione.

Zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

bottom of page